המעורבות האיטלקית בתולדות ספר הזוהר
המעורבות האיטלקית בתולדות ספר הזוהרהמעורבות האיטלקית בתולדות ספר הזוהר

המעורבות האיטלקית בתולדות ספר הזוהר

שני מדפיסים איטלקיים הם שבחרו, ערכו וסידרו במאה ה־16 את כתבי היד הקבליים הרבים שנחשבו לזוהר, וכך הפיקו את מהדורות הדפוס הראשונות של ספר הזוהר בצורתו המוכרת עד היום
No items found.
תקופה:
סימול:
טכניקה:
מקום הוצאה:

שני מדפיסים איטלקיים הם שבחרו, ערכו וסידרו במאה ה־16 את כתבי היד הקבליים הרבים שנחשבו לזוהר, וכך הפיקו את מהדורות הדפוס הראשונות של ספר הזוהר בצורתו המוכרת עד היום

שלל אגדות ושמועות נרקמו לאורך הדורות סביב ספר הזוהר, ספר היסוד של הקבלה היהודית. וכיאה לספר אפוף מסתורין וקשה להבנה, הדעות חלוקות גם בנוגע לנסיבות יצירתו. המסורת היהודית מייחסת את חיבור ספר הזוהר לרבי שמעון בר יוחאי, או בכינויו המקוצר הרשב"י, התנא החשוב שחי ופעל במאה השנייה לספירה. הייחוס לרשב"י מבוסס בראש ובראשונה על כך שהוא הגיבור המרכזי של היצירה, המביאה אמרות רבות מפיו. לעומת זאת לפי המחקר ההיסטורי העדכני חובר הזוהר בתהליך מתמשך שבו התגבשו מספר אסופות זוהריות. באסופות אלו היו כתבי יד של טקסטים קבליים מגוונים שחיברו מחברים יהודים שונים בימי הביניים, ולימים הן אוגדו ליצירה המוכרת לנו בשם "ספר הזוהר".

המעבר לדפוס היה אבן דרך משמעותית בגיבוש האסופות הזוהריות לחיבור המוכר לנו היום כספר הזוהר. רק עם הדפסת שתי המהדורות הראשונות של ספר הזוהר הטקסטים שעברו מדור לדור ונחשבו לחלק מהזוהר נבררו, נערכו וסודרו בסדר מסוים. חלק מהטקסטים שהופיעו בכתבי יד קודמים נדחו וכלל לא נכנסו לנוסח הסופי. שתי המהדורות הראשונות הללו הודפסו בערים מנטובה וקרימונה שבאיטליה בין השנים 1557–1560. 

שתי מהדורות הדפוס הראשונות של ספר הזוהר מקבילות במידה רבה זו לזו. אם כי המהדורה שהודפסה במנטובה כוללת שלושה כרכים, וזו של קרימונה מרוכזת בכרך אחד בלבד. מהדמיון בין המהדורות מסתבר שמודיעין עסקי שגשג כבר במאה ה־16 וששני המדפיסים עקבו אחר פעילות מתחריהם ואף שינו את תוכניות עריכתם בהתאם לגילויים. 

המדפיסים משני בתי הדפוס אספו כתבי יד רבים להכנת מהדורותיהם והחליטו בכל טקסט על פי איזה נוסח לפעול. התוצאה הייתה ספר שלא תאם אף אחד מכתבי היד. מרבית מהדורות הזוהר שנדפסו מאז ועד ימינו נדפסו במתכונתם של דפוסי מנטובה וקרימונה. כך שאפשר לומר ששני המדפיסים האיטלקיים הם שקבעו את הצורה הסופית והמגובשת של הספר הקבלי החשוב ביותר ביהדות. ועם זאת למהדורות הבאות שהודפסו צורפו לאורך השנים טקסטים נוספים – בהם כאלה שהושמטו מכתבי היד בידי המדפיסים האיטלקיים, שהופיעו במהדורת אחת ולא בחברתה או שחוברו בידי מקובלים מאוחרים אחרי ההדפסות הראשונות. 

בספרייה הלאומית שמורים עותקים נדירים של שתי המהדורות הראשונות של ספר הזוהר, מנטובה וקרימונה. כאן בחרנו להציג את מהדורת מנטובה, המוכרת יותר. חוקרים מסבירים שמדפיסי מהדורת מנטובה עבדו בתיאום עם מקובלים מצפת וראו הקשר משיחי מובהק בהדפסה וההפצה של ספר הזוהר.

המעורבות האיטלקית בתולדות ספר הזוהר
צילום: משה כהן
המעורבות האיטלקית בתולדות ספר הזוהר
צילום: משה כהן
המעורבות האיטלקית בתולדות ספר הזוהר
צילום: משה כהן

שלל אגדות ושמועות נרקמו לאורך הדורות סביב ספר הזוהר, ספר היסוד של הקבלה היהודית. וכיאה לספר אפוף מסתורין וקשה להבנה, הדעות חלוקות גם בנוגע לנסיבות יצירתו. המסורת היהודית מייחסת את חיבור ספר הזוהר לרבי שמעון בר יוחאי, או בכינויו המקוצר הרשב"י, התנא החשוב שחי ופעל במאה השנייה לספירה. הייחוס לרשב"י מבוסס בראש ובראשונה על כך שהוא הגיבור המרכזי של היצירה, המביאה אמרות רבות מפיו. לעומת זאת לפי המחקר ההיסטורי העדכני חובר הזוהר בתהליך מתמשך שבו התגבשו מספר אסופות זוהריות. באסופות אלו היו כתבי יד של טקסטים קבליים מגוונים שחיברו מחברים יהודים שונים בימי הביניים, ולימים הן אוגדו ליצירה המוכרת לנו בשם "ספר הזוהר".

המעבר לדפוס היה אבן דרך משמעותית בגיבוש האסופות הזוהריות לחיבור המוכר לנו היום כספר הזוהר. רק עם הדפסת שתי המהדורות הראשונות של ספר הזוהר הטקסטים שעברו מדור לדור ונחשבו לחלק מהזוהר נבררו, נערכו וסודרו בסדר מסוים. חלק מהטקסטים שהופיעו בכתבי יד קודמים נדחו וכלל לא נכנסו לנוסח הסופי. שתי המהדורות הראשונות הללו הודפסו בערים מנטובה וקרימונה שבאיטליה בין השנים 1557–1560. 

שתי מהדורות הדפוס הראשונות של ספר הזוהר מקבילות במידה רבה זו לזו. אם כי המהדורה שהודפסה במנטובה כוללת שלושה כרכים, וזו של קרימונה מרוכזת בכרך אחד בלבד. מהדמיון בין המהדורות מסתבר שמודיעין עסקי שגשג כבר במאה ה־16 וששני המדפיסים עקבו אחר פעילות מתחריהם ואף שינו את תוכניות עריכתם בהתאם לגילויים. 

המדפיסים משני בתי הדפוס אספו כתבי יד רבים להכנת מהדורותיהם והחליטו בכל טקסט על פי איזה נוסח לפעול. התוצאה הייתה ספר שלא תאם אף אחד מכתבי היד. מרבית מהדורות הזוהר שנדפסו מאז ועד ימינו נדפסו במתכונתם של דפוסי מנטובה וקרימונה. כך שאפשר לומר ששני המדפיסים האיטלקיים הם שקבעו את הצורה הסופית והמגובשת של הספר הקבלי החשוב ביותר ביהדות. ועם זאת למהדורות הבאות שהודפסו צורפו לאורך השנים טקסטים נוספים – בהם כאלה שהושמטו מכתבי היד בידי המדפיסים האיטלקיים, שהופיעו במהדורת אחת ולא בחברתה או שחוברו בידי מקובלים מאוחרים אחרי ההדפסות הראשונות. 

בספרייה הלאומית שמורים עותקים נדירים של שתי המהדורות הראשונות של ספר הזוהר, מנטובה וקרימונה. כאן בחרנו להציג את מהדורת מנטובה, המוכרת יותר. חוקרים מסבירים שמדפיסי מהדורת מנטובה עבדו בתיאום עם מקובלים מצפת וראו הקשר משיחי מובהק בהדפסה וההפצה של ספר הזוהר.

המעורבות האיטלקית בתולדות ספר הזוהר
צילום: משה כהן
המעורבות האיטלקית בתולדות ספר הזוהר
המעורבות האיטלקית בתולדות ספר הזוהר
המעורבות האיטלקית בתולדות ספר הזוהר
צילום: משה כהן
המעורבות האיטלקית בתולדות ספר הזוהר
צילום: משה כהן

שלל אגדות ושמועות נרקמו לאורך הדורות סביב ספר הזוהר, ספר היסוד של הקבלה היהודית. וכיאה לספר אפוף מסתורין וקשה להבנה, הדעות חלוקות גם בנוגע לנסיבות יצירתו. המסורת היהודית מייחסת את חיבור ספר הזוהר לרבי שמעון בר יוחאי, או בכינויו המקוצר הרשב"י, התנא החשוב שחי ופעל במאה השנייה לספירה. הייחוס לרשב"י מבוסס בראש ובראשונה על כך שהוא הגיבור המרכזי של היצירה, המביאה אמרות רבות מפיו. לעומת זאת לפי המחקר ההיסטורי העדכני חובר הזוהר בתהליך מתמשך שבו התגבשו מספר אסופות זוהריות. באסופות אלו היו כתבי יד של טקסטים קבליים מגוונים שחיברו מחברים יהודים שונים בימי הביניים, ולימים הן אוגדו ליצירה המוכרת לנו בשם "ספר הזוהר".

המעבר לדפוס היה אבן דרך משמעותית בגיבוש האסופות הזוהריות לחיבור המוכר לנו היום כספר הזוהר. רק עם הדפסת שתי המהדורות הראשונות של ספר הזוהר הטקסטים שעברו מדור לדור ונחשבו לחלק מהזוהר נבררו, נערכו וסודרו בסדר מסוים. חלק מהטקסטים שהופיעו בכתבי יד קודמים נדחו וכלל לא נכנסו לנוסח הסופי. שתי המהדורות הראשונות הללו הודפסו בערים מנטובה וקרימונה שבאיטליה בין השנים 1557–1560. 

שתי מהדורות הדפוס הראשונות של ספר הזוהר מקבילות במידה רבה זו לזו. אם כי המהדורה שהודפסה במנטובה כוללת שלושה כרכים, וזו של קרימונה מרוכזת בכרך אחד בלבד. מהדמיון בין המהדורות מסתבר שמודיעין עסקי שגשג כבר במאה ה־16 וששני המדפיסים עקבו אחר פעילות מתחריהם ואף שינו את תוכניות עריכתם בהתאם לגילויים. 

המדפיסים משני בתי הדפוס אספו כתבי יד רבים להכנת מהדורותיהם והחליטו בכל טקסט על פי איזה נוסח לפעול. התוצאה הייתה ספר שלא תאם אף אחד מכתבי היד. מרבית מהדורות הזוהר שנדפסו מאז ועד ימינו נדפסו במתכונתם של דפוסי מנטובה וקרימונה. כך שאפשר לומר ששני המדפיסים האיטלקיים הם שקבעו את הצורה הסופית והמגובשת של הספר הקבלי החשוב ביותר ביהדות. ועם זאת למהדורות הבאות שהודפסו צורפו לאורך השנים טקסטים נוספים – בהם כאלה שהושמטו מכתבי היד בידי המדפיסים האיטלקיים, שהופיעו במהדורת אחת ולא בחברתה או שחוברו בידי מקובלים מאוחרים אחרי ההדפסות הראשונות. 

בספרייה הלאומית שמורים עותקים נדירים של שתי המהדורות הראשונות של ספר הזוהר, מנטובה וקרימונה. כאן בחרנו להציג את מהדורת מנטובה, המוכרת יותר. חוקרים מסבירים שמדפיסי מהדורת מנטובה עבדו בתיאום עם מקובלים מצפת וראו הקשר משיחי מובהק בהדפסה וההפצה של ספר הזוהר.

המעורבות האיטלקית בתולדות ספר הזוהר
המעורבות האיטלקית בתולדות ספר הזוהר
המעורבות האיטלקית בתולדות ספר הזוהר
צילום: משה כהן
המעורבות האיטלקית בתולדות ספר הזוהר
צילום: משה כהן
המעורבות האיטלקית בתולדות ספר הזוהר
צילום: משה כהן
המעורבות האיטלקית בתולדות ספר הזוהר
צילום: משה כהן
המעורבות האיטלקית בתולדות ספר הזוהר
צילום: משה כהן
המעורבות האיטלקית בתולדות ספר הזוהר
צילום: משה כהן
המעורבות האיטלקית בתולדות ספר הזוהר
צילום: משה כהן
המעורבות האיטלקית בתולדות ספר הזוהר
המעורבות האיטלקית בתולדות ספר הזוהר
המעורבות האיטלקית בתולדות ספר הזוהר
צילום: משה כהן
המעורבות האיטלקית בתולדות ספר הזוהר
צילום: משה כהן
המעורבות האיטלקית בתולדות ספר הזוהר
המעורבות האיטלקית בתולדות ספר הזוהר
המעורבות האיטלקית בתולדות ספר הזוהר
צילום: משה כהן
המעורבות האיטלקית בתולדות ספר הזוהר
צילום: משה כהן
המעורבות האיטלקית בתולדות ספר הזוהר
צילום: משה כהן
המעורבות האיטלקית בתולדות ספר הזוהר
צילום: משה כהן
המעורבות האיטלקית בתולדות ספר הזוהר
צילום: משה כהן
המעורבות האיטלקית בתולדות ספר הזוהר
צילום: משה כהן
המעורבות האיטלקית בתולדות ספר הזוהר
צילום: משה כהן
המעורבות האיטלקית בתולדות ספר הזוהר
המעורבות האיטלקית בתולדות ספר הזוהר
המעורבות האיטלקית בתולדות ספר הזוהר
צילום: משה כהן
המעורבות האיטלקית בתולדות ספר הזוהר
צילום: משה כהן
המעורבות האיטלקית בתולדות ספר הזוהר
המעורבות האיטלקית בתולדות ספר הזוהר
המעורבות האיטלקית בתולדות ספר הזוהר
צילום: משה כהן
המעורבות האיטלקית בתולדות ספר הזוהר
צילום: משה כהן
המעורבות האיטלקית בתולדות ספר הזוהר
צילום: משה כהן
המעורבות האיטלקית בתולדות ספר הזוהר
צילום: משה כהן
המעורבות האיטלקית בתולדות ספר הזוהר
צילום: משה כהן
המעורבות האיטלקית בתולדות ספר הזוהר
צילום: משה כהן
המעורבות האיטלקית בתולדות ספר הזוהר
צילום: משה כהן
המעורבות האיטלקית בתולדות ספר הזוהר
המעורבות האיטלקית בתולדות ספר הזוהר
המעורבות האיטלקית בתולדות ספר הזוהר
צילום: משה כהן
המעורבות האיטלקית בתולדות ספר הזוהר
צילום: משה כהן
המעורבות האיטלקית בתולדות ספר הזוהר
המעורבות האיטלקית בתולדות ספר הזוהר
המעורבות האיטלקית בתולדות ספר הזוהר
צילום: משה כהן
המעורבות האיטלקית בתולדות ספר הזוהר
צילום: משה כהן
המעורבות האיטלקית בתולדות ספר הזוהר
צילום: משה כהן
המעורבות האיטלקית בתולדות ספר הזוהר
צילום: משה כהן
המעורבות האיטלקית בתולדות ספר הזוהר
צילום: משה כהן
המעורבות האיטלקית בתולדות ספר הזוהר
צילום: משה כהן
המעורבות האיטלקית בתולדות ספר הזוהר
צילום: משה כהן
המעורבות האיטלקית בתולדות ספר הזוהר
המעורבות האיטלקית בתולדות ספר הזוהר
המעורבות האיטלקית בתולדות ספר הזוהר
צילום: משה כהן
המעורבות האיטלקית בתולדות ספר הזוהר
צילום: משה כהן
המעורבות האיטלקית בתולדות ספר הזוהר
המעורבות האיטלקית בתולדות ספר הזוהר
המעורבות האיטלקית בתולדות ספר הזוהר
צילום: משה כהן
המעורבות האיטלקית בתולדות ספר הזוהר
צילום: משה כהן
המעורבות האיטלקית בתולדות ספר הזוהר
צילום: משה כהן

שלל אגדות ושמועות נרקמו לאורך הדורות סביב ספר הזוהר, ספר היסוד של הקבלה היהודית. וכיאה לספר אפוף מסתורין וקשה להבנה, הדעות חלוקות גם בנוגע לנסיבות יצירתו. המסורת היהודית מייחסת את חיבור ספר הזוהר לרבי שמעון בר יוחאי, או בכינויו המקוצר הרשב"י, התנא החשוב שחי ופעל במאה השנייה לספירה. הייחוס לרשב"י מבוסס בראש ובראשונה על כך שהוא הגיבור המרכזי של היצירה, המביאה אמרות רבות מפיו. לעומת זאת לפי המחקר ההיסטורי העדכני חובר הזוהר בתהליך מתמשך שבו התגבשו מספר אסופות זוהריות. באסופות אלו היו כתבי יד של טקסטים קבליים מגוונים שחיברו מחברים יהודים שונים בימי הביניים, ולימים הן אוגדו ליצירה המוכרת לנו בשם "ספר הזוהר".

המעבר לדפוס היה אבן דרך משמעותית בגיבוש האסופות הזוהריות לחיבור המוכר לנו היום כספר הזוהר. רק עם הדפסת שתי המהדורות הראשונות של ספר הזוהר הטקסטים שעברו מדור לדור ונחשבו לחלק מהזוהר נבררו, נערכו וסודרו בסדר מסוים. חלק מהטקסטים שהופיעו בכתבי יד קודמים נדחו וכלל לא נכנסו לנוסח הסופי. שתי המהדורות הראשונות הללו הודפסו בערים מנטובה וקרימונה שבאיטליה בין השנים 1557–1560. 

שתי מהדורות הדפוס הראשונות של ספר הזוהר מקבילות במידה רבה זו לזו. אם כי המהדורה שהודפסה במנטובה כוללת שלושה כרכים, וזו של קרימונה מרוכזת בכרך אחד בלבד. מהדמיון בין המהדורות מסתבר שמודיעין עסקי שגשג כבר במאה ה־16 וששני המדפיסים עקבו אחר פעילות מתחריהם ואף שינו את תוכניות עריכתם בהתאם לגילויים. 

המדפיסים משני בתי הדפוס אספו כתבי יד רבים להכנת מהדורותיהם והחליטו בכל טקסט על פי איזה נוסח לפעול. התוצאה הייתה ספר שלא תאם אף אחד מכתבי היד. מרבית מהדורות הזוהר שנדפסו מאז ועד ימינו נדפסו במתכונתם של דפוסי מנטובה וקרימונה. כך שאפשר לומר ששני המדפיסים האיטלקיים הם שקבעו את הצורה הסופית והמגובשת של הספר הקבלי החשוב ביותר ביהדות. ועם זאת למהדורות הבאות שהודפסו צורפו לאורך השנים טקסטים נוספים – בהם כאלה שהושמטו מכתבי היד בידי המדפיסים האיטלקיים, שהופיעו במהדורת אחת ולא בחברתה או שחוברו בידי מקובלים מאוחרים אחרי ההדפסות הראשונות. 

בספרייה הלאומית שמורים עותקים נדירים של שתי המהדורות הראשונות של ספר הזוהר, מנטובה וקרימונה. כאן בחרנו להציג את מהדורת מנטובה, המוכרת יותר. חוקרים מסבירים שמדפיסי מהדורת מנטובה עבדו בתיאום עם מקובלים מצפת וראו הקשר משיחי מובהק בהדפסה וההפצה של ספר הזוהר.

יצירות נוספות

אוצר נדיר: פירוש המשנה בכתב ידו של הרמב"ם
רומיאו ויוליה של המזרח: סיפורם של לילא ומג'נון
הפריטים העתיקים בספרייה: קערות מכסחות שדים מבבל
השיר שהפך לסמל מלחמת יום כיפור
מהדורת התלמוד שכבשה את העולם היהודי בסערה
המפה העתיקה שהציבה את ירושלים במרכז העולם
הגדת הפסח שחוגגת את שחרור יהודי לוב מידי הנאצים
אלנבי פינת בלפור: כך נולד הבה נגילה
הצצה נדירה אל העולם הפנטסטי של לאה גולדברג
סיפור הצלתה של אחת ההגדות היפות בעולם
אילן רמון בן ה־23 מחפש משמעות לחיים
קוראן איראני מלכותי בעין הסערה
למה צונזרה הגדת העצמאות של צה"ל?
הצצה לגרסה הלטינית הרשמית של התנ"ך
סיפורם המופלא של כתרי דמשק
המגילה המאוירת שהקדימה את ווייז במאות שנים
פתרון תעלומת הדפים החסרים במחברת של חנה סנש
"מולדתי איבדה עצמה לדעת": שטפן צווייג נפרד מחייו
המסע הפלאי של הנביא מוחמד השמיימה
Previous arrowNext arrow

tab1img1=ספר הזוהר במהדורת מנטובה. נערכה בתיאום עם מקובלים מצפת