אוצר נדיר: פירוש המשנה בכתב ידו של הרמב"ם
אוצר נדיר: פירוש המשנה בכתב ידו של הרמב"םאוצר נדיר: פירוש המשנה בכתב ידו של הרמב"ם

אוצר נדיר: פירוש המשנה בכתב ידו של הרמב"ם

את פירושו החשוב של הרמב"ם למשנה הוא החל לכתוב במרוקו וסיים לאחר שבע שנים במצרים. שני חלקים מכתב היד המקורי שמורים בספרייה הלאומית, שלושה אחרים באוקספורד והשישי אבד
No items found.
תקופה:
סימול:
טכניקה:
מקום הוצאה:

את פירושו החשוב של הרמב"ם למשנה הוא החל לכתוב במרוקו וסיים לאחר שבע שנים במצרים. שני חלקים מכתב היד המקורי שמורים בספרייה הלאומית, שלושה אחרים באוקספורד והשישי אבד

את פירוש המשנה כתב הרמב"ם בשנות מסעותיו באגן הים התיכון. הרמב"ם, הוא רבי משה בן מימון, נולד בקורדובה במאה ה־12. בנערותו נאלץ להימלט עם בני משפחתו מספרד בעקבות עליית המוואחידון ('המייחדים' כלומר מייחדי האל), תנועה מוסלמית קיצונית. בני המשפחה התיישבו במרוקו, אבל כעבור כמה שנים נאלץ הרמב"ם שוב לברוח ונדד ממרוקו לארץ ישראל. בארץ שהה הרמב"ם חמישה חודשים, עד שעזב והשתקע ביעדו הסופי – פוּסְטָאט, כיום קהיר שבמצרים. הוא החל לכתוב את כתב היד של פירוש המשנה במרוקו בשנת 1161 וסיימו במצרים כעבור שבע שנים, בשנת 1168, והוא בן 30 שנה בלבד.

אוצר נדיר: פירוש המשנה בכתב ידו של הרמב"ם
צילום: משה כהן
אוצר נדיר: פירוש המשנה בכתב ידו של הרמב"ם
צילום: משה כהן
אוצר נדיר: פירוש המשנה בכתב ידו של הרמב"ם
צילום: משה כהן

את פירוש המשנה כתב הרמב"ם בשנות מסעותיו באגן הים התיכון. הרמב"ם, הוא רבי משה בן מימון, נולד בקורדובה במאה ה־12. בנערותו נאלץ להימלט עם בני משפחתו מספרד בעקבות עליית המוואחידון ('המייחדים' כלומר מייחדי האל), תנועה מוסלמית קיצונית. בני המשפחה התיישבו במרוקו, אבל כעבור כמה שנים נאלץ הרמב"ם שוב לברוח ונדד ממרוקו לארץ ישראל. בארץ שהה הרמב"ם חמישה חודשים, עד שעזב והשתקע ביעדו הסופי – פוּסְטָאט, כיום קהיר שבמצרים. הוא החל לכתוב את כתב היד של פירוש המשנה במרוקו בשנת 1161 וסיימו במצרים כעבור שבע שנים, בשנת 1168, והוא בן 30 שנה בלבד.

אוצר נדיר: פירוש המשנה בכתב ידו של הרמב"ם
צילום: משה כהן
אוצר נדיר: פירוש המשנה בכתב ידו של הרמב"ם
אוצר נדיר: פירוש המשנה בכתב ידו של הרמב"ם
אוצר נדיר: פירוש המשנה בכתב ידו של הרמב"ם
צילום: משה כהן
אוצר נדיר: פירוש המשנה בכתב ידו של הרמב"ם
צילום: משה כהן

את פירוש המשנה כתב הרמב"ם בשנות מסעותיו באגן הים התיכון. הרמב"ם, הוא רבי משה בן מימון, נולד בקורדובה במאה ה־12. בנערותו נאלץ להימלט עם בני משפחתו מספרד בעקבות עליית המוואחידון ('המייחדים' כלומר מייחדי האל), תנועה מוסלמית קיצונית. בני המשפחה התיישבו במרוקו, אבל כעבור כמה שנים נאלץ הרמב"ם שוב לברוח ונדד ממרוקו לארץ ישראל. בארץ שהה הרמב"ם חמישה חודשים, עד שעזב והשתקע ביעדו הסופי – פוּסְטָאט, כיום קהיר שבמצרים. הוא החל לכתוב את כתב היד של פירוש המשנה במרוקו בשנת 1161 וסיימו במצרים כעבור שבע שנים, בשנת 1168, והוא בן 30 שנה בלבד.

אוצר נדיר: פירוש המשנה בכתב ידו של הרמב"ם
אוצר נדיר: פירוש המשנה בכתב ידו של הרמב"ם
אוצר נדיר: פירוש המשנה בכתב ידו של הרמב"ם
צילום: משה כהן
אוצר נדיר: פירוש המשנה בכתב ידו של הרמב"ם
צילום: משה כהן
אוצר נדיר: פירוש המשנה בכתב ידו של הרמב"ם
צילום: משה כהן

פירוש המשנה נכתב בערבית יהודית ונחשב ליצירה הספרותית הגדולה הראשונה של הרמב"ם. כחלוף שנתיים בלבד מיום הגעתו למצרים, הפירוש נתפרסם והרמב"ם היה למנהיגה של הקהילה היהודית במצרים. הרמב"ם כפי שניכר מכתב ידו המשיך לתקן את פירושו כל ימי חייו, אולם השלמת פירוש המשנה מסמנת מבחינת תולדות הרמב"ם את הפיכתו למנהיג ידוע ומוכר של יהודי מצרים בפרט, ויהודי המזרח ככלל. את ספרו חתם הרמב"ם בהתנצלות הבאה: 

"כבר השלמנו חיבור זה כפי שייעדנו, והנני מבקשו יתעלה ומתחנן לפניו שיצילני משגיאות. ומי שימצא בו מקום פקפוק או שנראה לו בפירוש הלכה מן ההלכות באור טוב ממה שבארתי יעיר על כך וידינני לזכות, כי מה שהטלתי על עצמי בזה אינו מעט ולא ביצועו קל אצל בעל צדק וחוש הבחנה טוב. ובפרט בהיות לבי טרוד לעתים קרובות בפגעי הזמן ומה שגזר ה' עלינו מן הגלות והנדוד בעולם מקצה השמים ועד קצה השמים, ואולי כבר קבלנו שכר דבר זה גלות מכפרת עון. יודע הוא יתעלה כי יש הלכות מהם שכתבתי פירושן במסעות בדרכים, ומהם ענינים רשמתים בהיותי על גבי האניות בים הגדול." (מתוך: תרגום הרב קאפח)

אוצר נדיר: פירוש המשנה בכתב ידו של הרמב"ם
צילום: משה כהן
אוצר נדיר: פירוש המשנה בכתב ידו של הרמב"ם
צילום: משה כהן
אוצר נדיר: פירוש המשנה בכתב ידו של הרמב"ם
צילום: משה כהן

פירוש המשנה נכתב בערבית יהודית ונחשב ליצירה הספרותית הגדולה הראשונה של הרמב"ם. כחלוף שנתיים בלבד מיום הגעתו למצרים, הפירוש נתפרסם והרמב"ם היה למנהיגה של הקהילה היהודית במצרים. הרמב"ם כפי שניכר מכתב ידו המשיך לתקן את פירושו כל ימי חייו, אולם השלמת פירוש המשנה מסמנת מבחינת תולדות הרמב"ם את הפיכתו למנהיג ידוע ומוכר של יהודי מצרים בפרט, ויהודי המזרח ככלל. את ספרו חתם הרמב"ם בהתנצלות הבאה: 

"כבר השלמנו חיבור זה כפי שייעדנו, והנני מבקשו יתעלה ומתחנן לפניו שיצילני משגיאות. ומי שימצא בו מקום פקפוק או שנראה לו בפירוש הלכה מן ההלכות באור טוב ממה שבארתי יעיר על כך וידינני לזכות, כי מה שהטלתי על עצמי בזה אינו מעט ולא ביצועו קל אצל בעל צדק וחוש הבחנה טוב. ובפרט בהיות לבי טרוד לעתים קרובות בפגעי הזמן ומה שגזר ה' עלינו מן הגלות והנדוד בעולם מקצה השמים ועד קצה השמים, ואולי כבר קבלנו שכר דבר זה גלות מכפרת עון. יודע הוא יתעלה כי יש הלכות מהם שכתבתי פירושן במסעות בדרכים, ומהם ענינים רשמתים בהיותי על גבי האניות בים הגדול." (מתוך: תרגום הרב קאפח)

אוצר נדיר: פירוש המשנה בכתב ידו של הרמב"ם
צילום: משה כהן
אוצר נדיר: פירוש המשנה בכתב ידו של הרמב"ם
אוצר נדיר: פירוש המשנה בכתב ידו של הרמב"ם
אוצר נדיר: פירוש המשנה בכתב ידו של הרמב"ם
צילום: משה כהן
אוצר נדיר: פירוש המשנה בכתב ידו של הרמב"ם
צילום: משה כהן

פירוש המשנה נכתב בערבית יהודית ונחשב ליצירה הספרותית הגדולה הראשונה של הרמב"ם. כחלוף שנתיים בלבד מיום הגעתו למצרים, הפירוש נתפרסם והרמב"ם היה למנהיגה של הקהילה היהודית במצרים. הרמב"ם כפי שניכר מכתב ידו המשיך לתקן את פירושו כל ימי חייו, אולם השלמת פירוש המשנה מסמנת מבחינת תולדות הרמב"ם את הפיכתו למנהיג ידוע ומוכר של יהודי מצרים בפרט, ויהודי המזרח ככלל. את ספרו חתם הרמב"ם בהתנצלות הבאה: 

"כבר השלמנו חיבור זה כפי שייעדנו, והנני מבקשו יתעלה ומתחנן לפניו שיצילני משגיאות. ומי שימצא בו מקום פקפוק או שנראה לו בפירוש הלכה מן ההלכות באור טוב ממה שבארתי יעיר על כך וידינני לזכות, כי מה שהטלתי על עצמי בזה אינו מעט ולא ביצועו קל אצל בעל צדק וחוש הבחנה טוב. ובפרט בהיות לבי טרוד לעתים קרובות בפגעי הזמן ומה שגזר ה' עלינו מן הגלות והנדוד בעולם מקצה השמים ועד קצה השמים, ואולי כבר קבלנו שכר דבר זה גלות מכפרת עון. יודע הוא יתעלה כי יש הלכות מהם שכתבתי פירושן במסעות בדרכים, ומהם ענינים רשמתים בהיותי על גבי האניות בים הגדול." (מתוך: תרגום הרב קאפח)

אוצר נדיר: פירוש המשנה בכתב ידו של הרמב"ם
אוצר נדיר: פירוש המשנה בכתב ידו של הרמב"ם
אוצר נדיר: פירוש המשנה בכתב ידו של הרמב"ם
צילום: משה כהן
אוצר נדיר: פירוש המשנה בכתב ידו של הרמב"ם
צילום: משה כהן
אוצר נדיר: פירוש המשנה בכתב ידו של הרמב"ם
צילום: משה כהן

חמישה מששת חלקי פירוש המשנה לרמב"ם הכתובים בכתב ידו שרדו עד ימינו: סדר מועד וסדר נשים שמורים בספרייה הלאומית בירושלים. הסדרים זרעים, נזיקין וקדשים שמורים בספריית הבודליאנה באוניברסיטת אוקספורד שבבריטניה. רק באתר האינטרנט של הספרייה הלאומית מתאחדים חמשת החלקים שמקומם ידוע, בעוד החלק השישי, סדר טהרות, נותר אבוד.

אוצר נדיר: פירוש המשנה בכתב ידו של הרמב"ם
צילום: משה כהן
אוצר נדיר: פירוש המשנה בכתב ידו של הרמב"ם
צילום: משה כהן
אוצר נדיר: פירוש המשנה בכתב ידו של הרמב"ם
צילום: משה כהן

חמישה מששת חלקי פירוש המשנה לרמב"ם הכתובים בכתב ידו שרדו עד ימינו: סדר מועד וסדר נשים שמורים בספרייה הלאומית בירושלים. הסדרים זרעים, נזיקין וקדשים שמורים בספריית הבודליאנה באוניברסיטת אוקספורד שבבריטניה. רק באתר האינטרנט של הספרייה הלאומית מתאחדים חמשת החלקים שמקומם ידוע, בעוד החלק השישי, סדר טהרות, נותר אבוד.

אוצר נדיר: פירוש המשנה בכתב ידו של הרמב"ם
צילום: משה כהן
אוצר נדיר: פירוש המשנה בכתב ידו של הרמב"ם
אוצר נדיר: פירוש המשנה בכתב ידו של הרמב"ם
אוצר נדיר: פירוש המשנה בכתב ידו של הרמב"ם
צילום: משה כהן
אוצר נדיר: פירוש המשנה בכתב ידו של הרמב"ם
צילום: משה כהן

חמישה מששת חלקי פירוש המשנה לרמב"ם הכתובים בכתב ידו שרדו עד ימינו: סדר מועד וסדר נשים שמורים בספרייה הלאומית בירושלים. הסדרים זרעים, נזיקין וקדשים שמורים בספריית הבודליאנה באוניברסיטת אוקספורד שבבריטניה. רק באתר האינטרנט של הספרייה הלאומית מתאחדים חמשת החלקים שמקומם ידוע, בעוד החלק השישי, סדר טהרות, נותר אבוד.

אוצר נדיר: פירוש המשנה בכתב ידו של הרמב"ם
אוצר נדיר: פירוש המשנה בכתב ידו של הרמב"ם
אוצר נדיר: פירוש המשנה בכתב ידו של הרמב"ם
צילום: משה כהן

אוצר נדיר: פירוש המשנה בכתב ידו של הרמב"ם
צילום: משה כהן
אוצר נדיר: פירוש המשנה בכתב ידו של הרמב"ם
צילום: משה כהן
אוצר נדיר: פירוש המשנה בכתב ידו של הרמב"ם
צילום: משה כהן
אוצר נדיר: פירוש המשנה בכתב ידו של הרמב"ם
צילום: משה כהן
אוצר נדיר: פירוש המשנה בכתב ידו של הרמב"ם
צילום: משה כהן
אוצר נדיר: פירוש המשנה בכתב ידו של הרמב"ם
אוצר נדיר: פירוש המשנה בכתב ידו של הרמב"ם
אוצר נדיר: פירוש המשנה בכתב ידו של הרמב"ם
צילום: משה כהן
אוצר נדיר: פירוש המשנה בכתב ידו של הרמב"ם
צילום: משה כהן
אוצר נדיר: פירוש המשנה בכתב ידו של הרמב"ם
אוצר נדיר: פירוש המשנה בכתב ידו של הרמב"ם
אוצר נדיר: פירוש המשנה בכתב ידו של הרמב"ם
צילום: משה כהן
אוצר נדיר: פירוש המשנה בכתב ידו של הרמב"ם
צילום: משה כהן
אוצר נדיר: פירוש המשנה בכתב ידו של הרמב"ם
צילום: משה כהן
אוצר נדיר: פירוש המשנה בכתב ידו של הרמב"ם
צילום: משה כהן
אוצר נדיר: פירוש המשנה בכתב ידו של הרמב"ם
צילום: משה כהן
אוצר נדיר: פירוש המשנה בכתב ידו של הרמב"ם
צילום: משה כהן
אוצר נדיר: פירוש המשנה בכתב ידו של הרמב"ם
צילום: משה כהן
אוצר נדיר: פירוש המשנה בכתב ידו של הרמב"ם
אוצר נדיר: פירוש המשנה בכתב ידו של הרמב"ם
אוצר נדיר: פירוש המשנה בכתב ידו של הרמב"ם
צילום: משה כהן
אוצר נדיר: פירוש המשנה בכתב ידו של הרמב"ם
צילום: משה כהן
אוצר נדיר: פירוש המשנה בכתב ידו של הרמב"ם
אוצר נדיר: פירוש המשנה בכתב ידו של הרמב"ם
אוצר נדיר: פירוש המשנה בכתב ידו של הרמב"ם
צילום: משה כהן
אוצר נדיר: פירוש המשנה בכתב ידו של הרמב"ם
צילום: משה כהן
אוצר נדיר: פירוש המשנה בכתב ידו של הרמב"ם
צילום: משה כהן

את פירוש המשנה כתב הרמב"ם בשנות מסעותיו באגן הים התיכון. הרמב"ם, הוא רבי משה בן מימון, נולד בקורדובה במאה ה־12. בנערותו נאלץ להימלט עם בני משפחתו מספרד בעקבות עליית המוואחידון ('המייחדים' כלומר מייחדי האל), תנועה מוסלמית קיצונית. בני המשפחה התיישבו במרוקו, אבל כעבור כמה שנים נאלץ הרמב"ם שוב לברוח ונדד ממרוקו לארץ ישראל. בארץ שהה הרמב"ם חמישה חודשים, עד שעזב והשתקע ביעדו הסופי – פוּסְטָאט, כיום קהיר שבמצרים. הוא החל לכתוב את כתב היד של פירוש המשנה במרוקו בשנת 1161 וסיימו במצרים כעבור שבע שנים, בשנת 1168, והוא בן 30 שנה בלבד.

פירוש המשנה נכתב בערבית יהודית ונחשב ליצירה הספרותית הגדולה הראשונה של הרמב"ם. כחלוף שנתיים בלבד מיום הגעתו למצרים, הפירוש נתפרסם והרמב"ם היה למנהיגה של הקהילה היהודית במצרים. הרמב"ם כפי שניכר מכתב ידו המשיך לתקן את פירושו כל ימי חייו, אולם השלמת פירוש המשנה מסמנת מבחינת תולדות הרמב"ם את הפיכתו למנהיג ידוע ומוכר של יהודי מצרים בפרט, ויהודי המזרח ככלל. את ספרו חתם הרמב"ם בהתנצלות הבאה: 

"כבר השלמנו חיבור זה כפי שייעדנו, והנני מבקשו יתעלה ומתחנן לפניו שיצילני משגיאות. ומי שימצא בו מקום פקפוק או שנראה לו בפירוש הלכה מן ההלכות באור טוב ממה שבארתי יעיר על כך וידינני לזכות, כי מה שהטלתי על עצמי בזה אינו מעט ולא ביצועו קל אצל בעל צדק וחוש הבחנה טוב. ובפרט בהיות לבי טרוד לעתים קרובות בפגעי הזמן ומה שגזר ה' עלינו מן הגלות והנדוד בעולם מקצה השמים ועד קצה השמים, ואולי כבר קבלנו שכר דבר זה גלות מכפרת עון. יודע הוא יתעלה כי יש הלכות מהם שכתבתי פירושן במסעות בדרכים, ומהם ענינים רשמתים בהיותי על גבי האניות בים הגדול." (מתוך: תרגום הרב קאפח)

חמישה מששת חלקי פירוש המשנה לרמב"ם הכתובים בכתב ידו שרדו עד ימינו: סדר מועד וסדר נשים שמורים בספרייה הלאומית בירושלים. הסדרים זרעים, נזיקין וקדשים שמורים בספריית הבודליאנה באוניברסיטת אוקספורד שבבריטניה. רק באתר האינטרנט של הספרייה הלאומית מתאחדים חמשת החלקים שמקומם ידוע, בעוד החלק השישי, סדר טהרות, נותר אבוד.

יצירות נוספות

רומיאו ויוליה של המזרח: סיפורם של לילא ומג'נון
הפריטים העתיקים בספרייה: קערות מכסחות שדים מבבל
השיר שהפך לסמל מלחמת יום כיפור
מהדורת התלמוד שכבשה את העולם היהודי בסערה
המפה העתיקה שהציבה את ירושלים במרכז העולם
הגדת הפסח שחוגגת את שחרור יהודי לוב מידי הנאצים
אלנבי פינת בלפור: כך נולד הבה נגילה
הצצה נדירה אל העולם הפנטסטי של לאה גולדברג
סיפור הצלתה של אחת ההגדות היפות בעולם
אילן רמון בן ה־23 מחפש משמעות לחיים
קוראן איראני מלכותי בעין הסערה
למה צונזרה הגדת העצמאות של צה"ל?
הצצה לגרסה הלטינית הרשמית של התנ"ך
סיפורם המופלא של כתרי דמשק
המגילה המאוירת שהקדימה את ווייז במאות שנים
פתרון תעלומת הדפים החסרים במחברת של חנה סנש
"מולדתי איבדה עצמה לדעת": שטפן צווייג נפרד מחייו
המסע הפלאי של הנביא מוחמד השמיימה
המעורבות האיטלקית בתולדות ספר הזוהר
Previous arrowNext arrow

tab1img1=פירוש המשנה של הרמב"ם. נחשב ליצירה הספרותית הגדולה הראשונה שכתב

tab2img2=הרמב"ם. כתב את פירוש המשנה בנדודיו

tab3img1=כתב היד של פירוש המשנה. הפירוש לסדר טהרות אבד