אילן רמון בן ה־23 מחפש משמעות לחיים
אילן רמון בן ה־23 מחפש משמעות לחייםאילן רמון בן ה־23 מחפש משמעות לחיים

אילן רמון בן ה־23 מחפש משמעות לחיים

שנים לפני שנהרג במשימה כאסטרונאוט הישראלי הראשון, הטייס הצעיר אילן רמון כתב מכתב לפרופ' ישעיהו ליבוביץ וביקש שיאיר בפניו את "שביל החיים החשוך". רמון תהה "מהי תכליתו של האדם בעולם?" וזכה לתשובה מפורטת ומורכבת
No items found.
תקופה:
סימול:
טכניקה:
מקום הוצאה:

שנים לפני שנהרג במשימה כאסטרונאוט הישראלי הראשון, הטייס הצעיר אילן רמון כתב מכתב לפרופ' ישעיהו ליבוביץ וביקש שיאיר בפניו את "שביל החיים החשוך". רמון תהה "מהי תכליתו של האדם בעולם?" וזכה לתשובה מפורטת ומורכבת

פרופסור נכבד!

מתחבט אני כבר זמן רב בשאלות רבות ומשונות שניתן אולי להכלילן תחת הכותרת – מהי תכליתו של האדם בעולם זה שבו אנו חיים?

וככל שנשאלות יותר שאלות כן מתרבות הסתירות וחוסר הבהירות!

אדם צעיר אני – בן 23.

פונה אני אליך – אדם מבוגר ובעל ידע וניסיון עשירים כל כך, אדם שדעתו כה חשובה לי – פונה אני אליך ושואל:

כיצד אתה רואה את העולם בו אנו חיים?

כיצד אתה מסביר את מהות החיים?

כיצד אתה רואה את תכליתו ומטרתו של האדם בחייו?

ומהי הדרך של האדם להשגת תכלית זו?

ואתה – אדוני הפרופסור – האם חושב אתה בהסתכלך אחורנית כי הגעת להשגת המטרות או התכלית שניצבה לפניך??

פרופסור נכבד, יודע אני עד כמה מצומצם זמנך ומוקדש לעניינים חשובים, ובכל זאת אודה לך מאד אם תוכל להתייחס לשאלותי אלה, ואולי תוכל להאיר בפני את שביל החיים החשוך.

ושוב תודה מראש.

רמון אילן

את המכתב הזה שלח הטייס הצעיר אילן רמון לפרופ' ישעיהו ליבוביץ ב־5 בנובמבר 1977.

אילן רמון בן ה־23 מחפש משמעות לחיים
צילום: משה כהן
אילן רמון בן ה־23 מחפש משמעות לחיים
צילום: משה כהן
אילן רמון בן ה־23 מחפש משמעות לחיים
צילום: משה כהן

פרופסור נכבד!

מתחבט אני כבר זמן רב בשאלות רבות ומשונות שניתן אולי להכלילן תחת הכותרת – מהי תכליתו של האדם בעולם זה שבו אנו חיים?

וככל שנשאלות יותר שאלות כן מתרבות הסתירות וחוסר הבהירות!

אדם צעיר אני – בן 23.

פונה אני אליך – אדם מבוגר ובעל ידע וניסיון עשירים כל כך, אדם שדעתו כה חשובה לי – פונה אני אליך ושואל:

כיצד אתה רואה את העולם בו אנו חיים?

כיצד אתה מסביר את מהות החיים?

כיצד אתה רואה את תכליתו ומטרתו של האדם בחייו?

ומהי הדרך של האדם להשגת תכלית זו?

ואתה – אדוני הפרופסור – האם חושב אתה בהסתכלך אחורנית כי הגעת להשגת המטרות או התכלית שניצבה לפניך??

פרופסור נכבד, יודע אני עד כמה מצומצם זמנך ומוקדש לעניינים חשובים, ובכל זאת אודה לך מאד אם תוכל להתייחס לשאלותי אלה, ואולי תוכל להאיר בפני את שביל החיים החשוך.

ושוב תודה מראש.

רמון אילן

את המכתב הזה שלח הטייס הצעיר אילן רמון לפרופ' ישעיהו ליבוביץ ב־5 בנובמבר 1977.

אילן רמון בן ה־23 מחפש משמעות לחיים
צילום: משה כהן
אילן רמון בן ה־23 מחפש משמעות לחיים
אילן רמון בן ה־23 מחפש משמעות לחיים
אילן רמון בן ה־23 מחפש משמעות לחיים
צילום: משה כהן
אילן רמון בן ה־23 מחפש משמעות לחיים
צילום: משה כהן

פרופסור נכבד!

מתחבט אני כבר זמן רב בשאלות רבות ומשונות שניתן אולי להכלילן תחת הכותרת – מהי תכליתו של האדם בעולם זה שבו אנו חיים?

וככל שנשאלות יותר שאלות כן מתרבות הסתירות וחוסר הבהירות!

אדם צעיר אני – בן 23.

פונה אני אליך – אדם מבוגר ובעל ידע וניסיון עשירים כל כך, אדם שדעתו כה חשובה לי – פונה אני אליך ושואל:

כיצד אתה רואה את העולם בו אנו חיים?

כיצד אתה מסביר את מהות החיים?

כיצד אתה רואה את תכליתו ומטרתו של האדם בחייו?

ומהי הדרך של האדם להשגת תכלית זו?

ואתה – אדוני הפרופסור – האם חושב אתה בהסתכלך אחורנית כי הגעת להשגת המטרות או התכלית שניצבה לפניך??

פרופסור נכבד, יודע אני עד כמה מצומצם זמנך ומוקדש לעניינים חשובים, ובכל זאת אודה לך מאד אם תוכל להתייחס לשאלותי אלה, ואולי תוכל להאיר בפני את שביל החיים החשוך.

ושוב תודה מראש.

רמון אילן

אילן רמון בן ה־23 מחפש משמעות לחיים
אילן רמון בן ה־23 מחפש משמעות לחיים
אילן רמון בן ה־23 מחפש משמעות לחיים
צילום: משה כהן

את המכתב הזה שלח הטייס הצעיר אילן רמון לפרופ' ישעיהו ליבוביץ ב־5 בנובמבר 1977.

אילן רמון בן ה־23 מחפש משמעות לחיים
צילום: משה כהן
אילן רמון בן ה־23 מחפש משמעות לחיים
צילום: משה כהן

חמישה ימים אחר כך, ב־10 בנובמבר 1977, כתב פרופ' ישעיהו ליבוביץ את מכתב התשובה:

לאילן רמון שלום,

שאלתך "כיצד אתה רואה את העולם בו אנו חיים?" – אינה מובנת לי. מה זאת "לראות את העולם"? האם אתה מתכוון לשאלות קוסמולוגיות או פיסיקליות או מטאפיסיות או …?

בשאלתך "כיצד אתה מסביר את מהות החיים?" – איני יודע למה אתה מתכוון במלים "מהות החיים". האם אתה מתכוון למציאות הביולוגית או הפסיכולוגית או ההיסטורית או …?

על שאלתך בדבר "תכליתו ומטרתו של האדם בחייו" – אין תשובה אובייקטיבית. כבר אמרו חז"ל בפרקי-אבות: "על כרחך אתה נוצר, ועל כרחך אתה נולד, ועל כרחך אתה חי, ועל כרחך אתה מת" – ועל הדברים האלה אי-אפשר להוסיף מאומה.

האדם הקיים מבלי שהוא עצמו החליט להיווצר ולהיוולד ולחיות – אין לו ברירה אלא להחליט החלטה סובייקטיבית על מטרתו ותכליתו בחייו – ואין שיעור להחלטות האפשריות:

יש מי שלא ימצא שום ערך לחייו או בחייו – והוא יתאבד.

יש מי שיראה ערך ומטרה ותכלית בריבוי הנאה לעצמו (מטריאלית או סכסואלית, או אסתטית, וכו' וכו') כל ימי חייו.

יש מי שיראה ערך ומטרה ותכלית ברכישת דעה בינה והשכל – ולזה יקדיש את חייו.

יש מי שיראה ערך ומטרה ותכלית בעשיית טובות לבני-אדם – ולזה יקדיש את חייו.

יש מי שיראה ערך ומטרה ותכלית בשירות לעמו ולארצו – ולזה יקדיש את חייו.

יש מי שיראה ערך ומטרה ותכלית בעבודת ה' – ולזה יקדיש את חייו.

אף אחת מן ההחלטות הללו אינה ניתנת להנמקה אובייקטיבית, וכל אדם – גם אתה וגם אני – מוכרח להחליט על דעת עצמו.

בברכה,

ישעיהו ליבוביץ

אילן רמון בן ה־23 מחפש משמעות לחיים
צילום: משה כהן
אילן רמון בן ה־23 מחפש משמעות לחיים
צילום: משה כהן
אילן רמון בן ה־23 מחפש משמעות לחיים
צילום: משה כהן

חמישה ימים אחר כך, ב־10 בנובמבר 1977, כתב פרופ' ישעיהו ליבוביץ את מכתב התשובה:

לאילן רמון שלום,

שאלתך "כיצד אתה רואה את העולם בו אנו חיים?" – אינה מובנת לי. מה זאת "לראות את העולם"? האם אתה מתכוון לשאלות קוסמולוגיות או פיסיקליות או מטאפיסיות או …?

בשאלתך "כיצד אתה מסביר את מהות החיים?" – איני יודע למה אתה מתכוון במלים "מהות החיים". האם אתה מתכוון למציאות הביולוגית או הפסיכולוגית או ההיסטורית או …?

על שאלתך בדבר "תכליתו ומטרתו של האדם בחייו" – אין תשובה אובייקטיבית. כבר אמרו חז"ל בפרקי-אבות: "על כרחך אתה נוצר, ועל כרחך אתה נולד, ועל כרחך אתה חי, ועל כרחך אתה מת" – ועל הדברים האלה אי-אפשר להוסיף מאומה.

האדם הקיים מבלי שהוא עצמו החליט להיווצר ולהיוולד ולחיות – אין לו ברירה אלא להחליט החלטה סובייקטיבית על מטרתו ותכליתו בחייו – ואין שיעור להחלטות האפשריות:

יש מי שלא ימצא שום ערך לחייו או בחייו – והוא יתאבד.

יש מי שיראה ערך ומטרה ותכלית בריבוי הנאה לעצמו (מטריאלית או סכסואלית, או אסתטית, וכו' וכו') כל ימי חייו.

יש מי שיראה ערך ומטרה ותכלית ברכישת דעה בינה והשכל – ולזה יקדיש את חייו.

יש מי שיראה ערך ומטרה ותכלית בעשיית טובות לבני-אדם – ולזה יקדיש את חייו.

יש מי שיראה ערך ומטרה ותכלית בשירות לעמו ולארצו – ולזה יקדיש את חייו.

יש מי שיראה ערך ומטרה ותכלית בעבודת ה' – ולזה יקדיש את חייו.

אף אחת מן ההחלטות הללו אינה ניתנת להנמקה אובייקטיבית, וכל אדם – גם אתה וגם אני – מוכרח להחליט על דעת עצמו.

בברכה,

ישעיהו ליבוביץ

אילן רמון בן ה־23 מחפש משמעות לחיים
צילום: משה כהן
אילן רמון בן ה־23 מחפש משמעות לחיים
אילן רמון בן ה־23 מחפש משמעות לחיים
אילן רמון בן ה־23 מחפש משמעות לחיים
צילום: משה כהן
אילן רמון בן ה־23 מחפש משמעות לחיים
צילום: משה כהן

חמישה ימים אחר כך, ב־10 בנובמבר 1977, כתב פרופ' ישעיהו ליבוביץ את מכתב התשובה:

לאילן רמון שלום,

שאלתך "כיצד אתה רואה את העולם בו אנו חיים?" – אינה מובנת לי. מה זאת "לראות את העולם"? האם אתה מתכוון לשאלות קוסמולוגיות או פיסיקליות או מטאפיסיות או …?

בשאלתך "כיצד אתה מסביר את מהות החיים?" – איני יודע למה אתה מתכוון במלים "מהות החיים". האם אתה מתכוון למציאות הביולוגית או הפסיכולוגית או ההיסטורית או …?

על שאלתך בדבר "תכליתו ומטרתו של האדם בחייו" – אין תשובה אובייקטיבית. כבר אמרו חז"ל בפרקי-אבות: "על כרחך אתה נוצר, ועל כרחך אתה נולד, ועל כרחך אתה חי, ועל כרחך אתה מת" – ועל הדברים האלה אי-אפשר להוסיף מאומה.

האדם הקיים מבלי שהוא עצמו החליט להיווצר ולהיוולד ולחיות – אין לו ברירה אלא להחליט החלטה סובייקטיבית על מטרתו ותכליתו בחייו – ואין שיעור להחלטות האפשריות:

יש מי שלא ימצא שום ערך לחייו או בחייו – והוא יתאבד.

יש מי שיראה ערך ומטרה ותכלית בריבוי הנאה לעצמו (מטריאלית או סכסואלית, או אסתטית, וכו' וכו') כל ימי חייו.

יש מי שיראה ערך ומטרה ותכלית ברכישת דעה בינה והשכל – ולזה יקדיש את חייו.

יש מי שיראה ערך ומטרה ותכלית בעשיית טובות לבני-אדם – ולזה יקדיש את חייו.

יש מי שיראה ערך ומטרה ותכלית בשירות לעמו ולארצו – ולזה יקדיש את חייו.

יש מי שיראה ערך ומטרה ותכלית בעבודת ה' – ולזה יקדיש את חייו.

אף אחת מן ההחלטות הללו אינה ניתנת להנמקה אובייקטיבית, וכל אדם – גם אתה וגם אני – מוכרח להחליט על דעת עצמו.

בברכה,

ישעיהו ליבוביץ

אילן רמון בן ה־23 מחפש משמעות לחיים
אילן רמון בן ה־23 מחפש משמעות לחיים
אילן רמון בן ה־23 מחפש משמעות לחיים
צילום: משה כהן
אילן רמון בן ה־23 מחפש משמעות לחיים
צילום: משה כהן
אילן רמון בן ה־23 מחפש משמעות לחיים
צילום: משה כהן

בזמן ההתכתבות הזו אילן רמון היה טייס צעיר בתחילת דרכו, שנים לפני שיהפוך לדמות מעוררת השראה המוכרת בכל בית בישראל. בשנת 1997 בחר בו חיל האוויר להיות האסטרונאוט הישראלי הראשון, ובינואר 2003 המריא רמון לחלל כחלק מצוות המעבורת קולומביה של נאס"א. ב־1 בפברואר 2003, בסיום משימתה בחלל, התרסקה קולומביה בכניסתה לאטמוספירה. אילן רמון נהרג יחד עם כל אנשי הצוות.

אילן רמון בן ה־23 מחפש משמעות לחיים
צילום: משה כהן
אילן רמון בן ה־23 מחפש משמעות לחיים
צילום: משה כהן
אילן רמון בן ה־23 מחפש משמעות לחיים
צילום: משה כהן

בזמן ההתכתבות הזו אילן רמון היה טייס צעיר בתחילת דרכו, שנים לפני שיהפוך לדמות מעוררת השראה המוכרת בכל בית בישראל. בשנת 1997 בחר בו חיל האוויר להיות האסטרונאוט הישראלי הראשון, ובינואר 2003 המריא רמון לחלל כחלק מצוות המעבורת קולומביה של נאס"א. ב־1 בפברואר 2003, בסיום משימתה בחלל, התרסקה קולומביה בכניסתה לאטמוספירה. אילן רמון נהרג יחד עם כל אנשי הצוות.

אילן רמון בן ה־23 מחפש משמעות לחיים
צילום: משה כהן
אילן רמון בן ה־23 מחפש משמעות לחיים
אילן רמון בן ה־23 מחפש משמעות לחיים
אילן רמון בן ה־23 מחפש משמעות לחיים
צילום: משה כהן
אילן רמון בן ה־23 מחפש משמעות לחיים
צילום: משה כהן

בזמן ההתכתבות הזו אילן רמון היה טייס צעיר בתחילת דרכו, שנים לפני שיהפוך לדמות מעוררת השראה המוכרת בכל בית בישראל. בשנת 1997 בחר בו חיל האוויר להיות האסטרונאוט הישראלי הראשון, ובינואר 2003 המריא רמון לחלל כחלק מצוות המעבורת קולומביה של נאס"א. ב־1 בפברואר 2003, בסיום משימתה בחלל, התרסקה קולומביה בכניסתה לאטמוספירה. אילן רמון נהרג יחד עם כל אנשי הצוות.

אילן רמון בן ה־23 מחפש משמעות לחיים
אילן רמון בן ה־23 מחפש משמעות לחיים
אילן רמון בן ה־23 מחפש משמעות לחיים
צילום: משה כהן
אילן רמון בן ה־23 מחפש משמעות לחיים
צילום: משה כהן
אילן רמון בן ה־23 מחפש משמעות לחיים
צילום: משה כהן
אילן רמון בן ה־23 מחפש משמעות לחיים
צילום: משה כהן
אילן רמון בן ה־23 מחפש משמעות לחיים
צילום: משה כהן
אילן רמון בן ה־23 מחפש משמעות לחיים
צילום: משה כהן
אילן רמון בן ה־23 מחפש משמעות לחיים
צילום: משה כהן
אילן רמון בן ה־23 מחפש משמעות לחיים
אילן רמון בן ה־23 מחפש משמעות לחיים
אילן רמון בן ה־23 מחפש משמעות לחיים
צילום: משה כהן
אילן רמון בן ה־23 מחפש משמעות לחיים
צילום: משה כהן
אילן רמון בן ה־23 מחפש משמעות לחיים
אילן רמון בן ה־23 מחפש משמעות לחיים
אילן רמון בן ה־23 מחפש משמעות לחיים
צילום: משה כהן
אילן רמון בן ה־23 מחפש משמעות לחיים
צילום: משה כהן
אילן רמון בן ה־23 מחפש משמעות לחיים
צילום: משה כהן
אילן רמון בן ה־23 מחפש משמעות לחיים
צילום: משה כהן
אילן רמון בן ה־23 מחפש משמעות לחיים
צילום: משה כהן
אילן רמון בן ה־23 מחפש משמעות לחיים
צילום: משה כהן
אילן רמון בן ה־23 מחפש משמעות לחיים
צילום: משה כהן
אילן רמון בן ה־23 מחפש משמעות לחיים
אילן רמון בן ה־23 מחפש משמעות לחיים
אילן רמון בן ה־23 מחפש משמעות לחיים
צילום: משה כהן
אילן רמון בן ה־23 מחפש משמעות לחיים
צילום: משה כהן
אילן רמון בן ה־23 מחפש משמעות לחיים
אילן רמון בן ה־23 מחפש משמעות לחיים
אילן רמון בן ה־23 מחפש משמעות לחיים
צילום: משה כהן
אילן רמון בן ה־23 מחפש משמעות לחיים
צילום: משה כהן
אילן רמון בן ה־23 מחפש משמעות לחיים
צילום: משה כהן

פרופסור נכבד!

מתחבט אני כבר זמן רב בשאלות רבות ומשונות שניתן אולי להכלילן תחת הכותרת – מהי תכליתו של האדם בעולם זה שבו אנו חיים?

וככל שנשאלות יותר שאלות כן מתרבות הסתירות וחוסר הבהירות!

אדם צעיר אני – בן 23.

פונה אני אליך – אדם מבוגר ובעל ידע וניסיון עשירים כל כך, אדם שדעתו כה חשובה לי – פונה אני אליך ושואל:

כיצד אתה רואה את העולם בו אנו חיים?

כיצד אתה מסביר את מהות החיים?

כיצד אתה רואה את תכליתו ומטרתו של האדם בחייו?

ומהי הדרך של האדם להשגת תכלית זו?

ואתה – אדוני הפרופסור – האם חושב אתה בהסתכלך אחורנית כי הגעת להשגת המטרות או התכלית שניצבה לפניך??

פרופסור נכבד, יודע אני עד כמה מצומצם זמנך ומוקדש לעניינים חשובים, ובכל זאת אודה לך מאד אם תוכל להתייחס לשאלותי אלה, ואולי תוכל להאיר בפני את שביל החיים החשוך.

ושוב תודה מראש.

רמון אילן

חמישה ימים אחר כך, ב־10 בנובמבר 1977, כתב פרופ' ישעיהו ליבוביץ את מכתב התשובה:

לאילן רמון שלום,

שאלתך "כיצד אתה רואה את העולם בו אנו חיים?" – אינה מובנת לי. מה זאת "לראות את העולם"? האם אתה מתכוון לשאלות קוסמולוגיות או פיסיקליות או מטאפיסיות או …?

בשאלתך "כיצד אתה מסביר את מהות החיים?" – איני יודע למה אתה מתכוון במלים "מהות החיים". האם אתה מתכוון למציאות הביולוגית או הפסיכולוגית או ההיסטורית או …?

על שאלתך בדבר "תכליתו ומטרתו של האדם בחייו" – אין תשובה אובייקטיבית. כבר אמרו חז"ל בפרקי-אבות: "על כרחך אתה נוצר, ועל כרחך אתה נולד, ועל כרחך אתה חי, ועל כרחך אתה מת" – ועל הדברים האלה אי-אפשר להוסיף מאומה.

האדם הקיים מבלי שהוא עצמו החליט להיווצר ולהיוולד ולחיות – אין לו ברירה אלא להחליט החלטה סובייקטיבית על מטרתו ותכליתו בחייו – ואין שיעור להחלטות האפשריות:

יש מי שלא ימצא שום ערך לחייו או בחייו – והוא יתאבד.

יש מי שיראה ערך ומטרה ותכלית בריבוי הנאה לעצמו (מטריאלית או סכסואלית, או אסתטית, וכו' וכו') כל ימי חייו.

יש מי שיראה ערך ומטרה ותכלית ברכישת דעה בינה והשכל – ולזה יקדיש את חייו.

יש מי שיראה ערך ומטרה ותכלית בעשיית טובות לבני-אדם – ולזה יקדיש את חייו.

יש מי שיראה ערך ומטרה ותכלית בשירות לעמו ולארצו – ולזה יקדיש את חייו.

יש מי שיראה ערך ומטרה ותכלית בעבודת ה' – ולזה יקדיש את חייו.

אף אחת מן ההחלטות הללו אינה ניתנת להנמקה אובייקטיבית, וכל אדם – גם אתה וגם אני – מוכרח להחליט על דעת עצמו.

בברכה,

ישעיהו ליבוביץ

בזמן ההתכתבות הזו אילן רמון היה טייס צעיר בתחילת דרכו, שנים לפני שיהפוך לדמות מעוררת השראה המוכרת בכל בית בישראל. בשנת 1997 בחר בו חיל האוויר להיות האסטרונאוט הישראלי הראשון, ובינואר 2003 המריא רמון לחלל כחלק מצוות המעבורת קולומביה של נאס"א. ב־1 בפברואר 2003, בסיום משימתה בחלל, התרסקה קולומביה בכניסתה לאטמוספירה. אילן רמון נהרג יחד עם כל אנשי הצוות.

יצירות נוספות

אוצר נדיר: פירוש המשנה בכתב ידו של הרמב"ם
רומיאו ויוליה של המזרח: סיפורם של לילא ומג'נון
הפריטים העתיקים בספרייה: קערות מכסחות שדים מבבל
השיר שהפך לסמל מלחמת יום כיפור
מהדורת התלמוד שכבשה את העולם היהודי בסערה
המפה העתיקה שהציבה את ירושלים במרכז העולם
הגדת הפסח שחוגגת את שחרור יהודי לוב מידי הנאצים
אלנבי פינת בלפור: כך נולד הבה נגילה
הצצה נדירה אל העולם הפנטסטי של לאה גולדברג
סיפור הצלתה של אחת ההגדות היפות בעולם
קוראן איראני מלכותי בעין הסערה
למה צונזרה הגדת העצמאות של צה"ל?
הצצה לגרסה הלטינית הרשמית של התנ"ך
סיפורם המופלא של כתרי דמשק
המגילה המאוירת שהקדימה את ווייז במאות שנים
פתרון תעלומת הדפים החסרים במחברת של חנה סנש
"מולדתי איבדה עצמה לדעת": שטפן צווייג נפרד מחייו
המסע הפלאי של הנביא מוחמד השמיימה
המעורבות האיטלקית בתולדות ספר הזוהר
Previous arrowNext arrow

tab1img3="כיצד אתה מסביר את מהות החיים?", מכתבו של רמון לליבוביץ. מתוך ארכיון ישעיהו ליבוביץ בספרייה הלאומית

tab2img2="כל אדם, גם אתה וגם אני, מוכרח להחליט על דעת עצמו", תשובתו של ליבוביץ לרמון. מתוך ארכיון ישעיהו ליבוביץ בספרייה הלאומית